Szkolenia

Żel Polyakrygel - szkolenie indywidualne
(2 dni)

Żel Polyakrygel - szkolenie grupowe

(2 dni)

Zdobnictwo - szkolenie indywidualne

Zdobnictwo - szkolenie grupowe


Szkolenie tematyczne - szkolenie indywidualne

Manicure kombinowany szkolenie indywidualne

Manicure kombinowany szkolenie
grupowe

DoszkolenieHybryda - szkolenie grupoweHybryda - szkolenie indywidualne


Makijaż szkolenie indywidualne dla zaawansowanych


Makijaż szkolenie indywidualne podstawy


Żel Polyakrygel - szkolenie indywidualne
Szkolenie przyspieszone (1dzień)

Marki na których pracuję